Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat u voor u relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan, door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Sprankelend onderwijs

Leekracht en meisje achter laptop in de klas

Onderwijs in de 21e eeuw

Het is ons doel om elk kind te helpen zich te ontwikkelen op persoonlijk, sociaal en cognitief vlak. Om dat te stimuleren worden de leerlingen op De Parel uitgedaagd zich te ontwikkelen door te spelen en te leren met plezier.

In ons onderwijs sluiten we zoveel bij hun eigen belevingswereld en eigenheid aan door te werken in aansprekende thema’s en door hen keuzemogelijkheden en ruimte te bieden bij het spelen en leren. Tijdens dit groeiproces leren ze een zelfstandige, lerende en reflecterende houding te ontwikkelen. 

Ze leren zich daarbij verwonderen over de schepping en de leefwereld om hen heen. Ons onderwijs biedt hen de gelegenheid om vaardigheden voor deze leefwereld te ontwikkelen. Deze zijn gericht op omgaan met zichzelf en met de ander, maar ook op de toenemende digitalisering en globalisering van de wereld om hen heen. Naast de kerndoelen zoals verwoord door de overheid (https://tule.slo.nl/), besteden we daarom ook veel aandacht aan ICT en burgerschap in ons onderwijs.

Met deze brede basisvorming willen we de kinderen onderwijs bieden dat gericht is op hun persoonlijke ontwikkeling en op de toekomst. Onderwijs waarin hen voldoende kennis en handvatten wordt meegegeven om als zelfbewuste christenen de volgende stap te kunnen maken in hun leven waar ze ook in de samenleving mogen stralen en verder groeien als parels in Gods hand.

Twee jongens lachend in de klas

Bekijkt u de filmpjes van de units bij Onze leerlingen (binnenkort) om een indruk te krijgen hoe dit eruit ziet!

Sleutelwoorden

Alle mensen, groot en klein, kunnen het beste ontwikkelen als er wordt voldaan aan drie belangrijke psychologische behoeften: relatie, competentie en autonomie. Voor een kind betekent dit: ik voel me gezien, ik kan het en ik krijg de ruimte om het zelf te doen. Dit vinden wij zo belangrijk dat we dit ‘sleutelwoorden’ noemen.

In de units is er daarom ruim aandacht voor de kinderen om met elkaar en de leerkrachten een relatie op te bouwen. Om de kinderen te helpen groeien op zijn of haar eigen niveau, werken we met persoonlijke leerdoelen, dag- en weektaken. We hebben de lokalen en de gangen zo ingericht dat de kinderen letterlijk de ruimte hebben om hun werk alleen of samen te maken.

Taxonomie Bloom

Onderwijs op maat

Naast de persoonlijke leerdoelen, is er ook aandacht voor extra ondersteuning en extra uitdaging voor kinderen die dat nodig hebben.  Waar nodig krijgen kinderen voor specifieke vakken of leerdoelen aanvullende ondersteuning. Het kan zijn dat een kind op gezette tijden met een onderwijsassistent of de intern begeleider bepaalde leerstof individueel of in een klein groepje opnieuw aangeboden krijgt. In bepaalde gevallen wordt ook externe expertise ingeschakeld. Dit is altijd maatwerk: ieder kind is anders!  

Sommige kinderen hebben juist extra uitdaging nodig om te leren leren en gemotiveerd te blijven. We streven ernaar dat gemiddeld 80% van het lesaanbod in de units voldoende uitdagend is voor deze leerlingen. We zetten hiervoor onder andere de taxonomie van Bloom in. Dit betekent dat we niet alleen aandacht schenken aan het kunnen herhalen van leerstof en het leren toepassen. We prikkelen kinderen ook om hun mening te vormen en zelf producten te ontwerpen. Daarnaast nemen bepaalde kinderen een bepaalde periode deel aan de Koraalgroep. Hierin worden in zes tot acht weken thema’s behandeld die deze kinderen helpen bij het vergroten van onder andere zelfinzicht, planningsvaardigheden en doorzettingsvermogen. 

  Schoolplan en expeditieplan

  In het schoolplan staan onze ambities voor vier jaar beschreven. De looptijd hiervan is van 2019-2023. Het schoolplan zet voor iedereen die daar interesse uitgebreid uiteen wat we met ons onderwijs willen bereiken en waarom, hoe we dat dagelijks vormgeven en steeds willen verbeteren. 

  Een superkorte versie daarvan is ons expeditieplan. Wie we zijn en wat we doen op De Parel samengevat op drie A4tjes!

  Schoolgids

  In de schoolgids vindt u de uitwerking van de ambities in de praktijk, maar ook handige informatie over bijvoorbeeld schooltijden, het vakantierooster, welke methodes we gebruiken, van trakteren tot gymschoenen. Kortom, alles over De Parel in de praktijk!

  Kom kennismaken!

  Zoekt u een basisschool voor uw kind(eren) en spreekt onze school u aan? U bent van harte welkom voor een persoonlijke rondleiding.
  Wij leren u graag kennen.

  Copyright © De Parel Berkel en Rodenrijs | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud