Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat u voor u relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan, door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Tussenschoolse opvang (TSO)

High five met de juffrouw

Tussen de middag kunnen alle kinderen op school overblijven. Zij hebben drie kwartier pauze, waarvan de leerkracht één kwartier met de kinderen eet. Het resterende half uur spelen de kinderen op het plein. De ouders zijn dan verantwoordelijk voor het toezicht. Een aantal ouders vormt met elkaar de pleinwachtcommissie. Dat zijn de vaste pleinwachten. Er zijn twee commissies: één voor het grote plein (de groepen 3-8) en één voor het kleine plein (de kleuters). Vaste pleinwachten lopen het hele seizoen wekelijks of tweewekelijks op een  vaste dag en krijgen hiervoor een kleine vergoeding. Alle overige ouders worden ingeroosterd om als losse pleinwacht te lopen in een blok van drie weken, één dag per week. Losse pleinwacht ouders zijn soms één, soms twee keer een blok van drie weken in het seizoen aan de beurt.

Pauze van de kleuters:

12:15-13:00 u. van 12:30-13:00 u. wordt er pleinwacht gelopen

Pauze van de groepen 3, 4, 5

12:00-12:45 u. pleinwacht start om 12:15 u.

Pauze van de groepen 6, 7. 8

12:30-13:15 u. pleinwacht start om 12:45 u.

Epic jongen wijst naar drinken

Toezicht

Voor een goed verloop van de pauze van de leerlingen vragen wij de ouders om actief toezicht te houden op het plein. Wij verwachten dat zij rondes lopen over het plein en de leerlingen zien en aanspreken. Bij het aanspreken gaat het in de eerste instantie om een positiever benadering. Als leerlingen zich echter verbaal of non-verbaal misdragen, verwachten wij dat de ouders hen aanspreken. Als de situatie dreigt te escaleren, is het van belang om de leerkracht te betrekken in het oplossen van de situatie. Het is fijn als de ouders de leerlingen  op gang helpen in hun spel en eventueel even mee spelen, om vervolgens ook weer oog te hebben voor de anderen leerlingen.

Leerkrachten overleggen bij schoolbord

Rooster

Aan het begin van het seizoen is het rooster van de pleinwachten gedeeld via de mail. In het Parelnieuws staat het rooster voor de komende weken.

Bij ziekte van een kind of om andere redenen, wordt ouders verzocht onderling te ruilen en deze ruiling door te geven aan de coördinator.

Kom kennismaken!

Zoekt u opvang voor uw kind(eren) en spreekt onze opvang u aan? U bent van harte welkom voor een persoonlijke rondleiding.
Wij leren u graag kennen.

Copyright © De Parel Berkel en Rodenrijs | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud